firma

TPF group s.r.o. z siedzibą na ul.Dvořákova 44/14, 602 00 Brno, Republika Czeska
REGON: 02642328
NIP: CZ02642328

spółka jest zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, w dziale C, ustawa 81968

w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej, produkcji, handlu i usług niewymienionych w załącznikach nr 1 do 3 ustawy o obrocie.

W niniejszym dokumencie pragniemy poinformować Cię o zasadach, według których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz analizować niektóre aspekty zachowania osób odwiedzających nasz serwis oraz o Twoich prawach z tym związanych.

Ochrona Twoich danych osobowych i Twoja prywatność są dla nas bardzo ważne, dlatego postępujemy z Twoimi danymi osobowymi z należytą starannością i zapewniamy ich właściwą ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prosimy o uważne zapoznanie się z tą informacją. Ilekroć zbieramy od Ciebie Twoje dane osobowe, odwołujemy się do tej polityki i umożliwiamy zapoznanie się z tą polityką. Staraliśmy się, aby te zasady były jak najbardziej przejrzyste. Jeśli coś nadal nie jest dla Ciebie jasne, nie wahaj się z nami skontaktować, zadając pytanie lub komentarz, z przyjemnością wyjaśnimy każdą koncepcję lub fragment.

Niniejsza polityka obowiązuje od 2 maja 2023 r.

Dane kontaktowe Travelking:

 • Adres: ul. Dvořákova 44/14, 602 00 Brno, Republika Czeska
 • Telefon: +420 538 880 980
 • E-mail: info@travelking.pl
 • Godziny otwarcia: Po - Pt: 8:00 - 18:00

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych danych osobowych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „rozporządzeniem”), ustawy o przetwarzaniu danych osobowych i ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, z późniejszymi zmianami .

1. Koncepcje

 • Osoba, której dane dotyczą: Osoba fizyczna (konsument i osoba prowadząca działalność na własny rachunek), której dotyczą dane osobowe (dalej również „Ty” lub „Klient”);
 • Dane osobowe: Wszelkie informacje o zidentyfikowanym lub możliwym do zidentyfikowania kliencie; możliwy do zidentyfikowania klient to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, na przykład imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora sieciowego lub jednego bądź kilku szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tożsamość tej osoby fizycznej (dalej również „dane” lub „informacje”);

 • Administrator: Podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, dokonuje ich przetwarzania oraz jest za nie odpowiedzialny. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem portalu turystycznego Travelking jest spółka TPF group z.o.o., REGON: 02642328 (dalej również „my” lub „Travelking”);

 • Edytor: Podmiot, który na podstawie przepisów prawa lub z upoważnienia administratora przetwarza dane osobowe na rzecz administratora, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej także „partner biznesowy” lub „partner”);

 • Strona internetowa: Portal podróżniczy dostępny pod adresem www.travelking.pl a www.travelking.cz;

 • Przeznaczenie przetwarzania danych osobowych: Powód przetwarzania danych osobowych. Takim powodem może być np. realizacja umowy, zarządzanie kontami użytkowników, obsługa sugestii i reklamacji, wysyłanie wiadomości handlowych (newsletterów) lub wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach klientów;

 • Zakres przetwarzania danych osobowych: Wykaz określonych kategorii danych osobowych Klientów przetwarzanych w określonym celu;

 • Cookies: Krótkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową lub mobilną. Większość plików cookie zawiera unikalny identyfikator, tak zwany identyfikator pliku cookie. Jest to ciąg znaków przypisany przez strony internetowe i serwery do przeglądarki, która zapisała plik cookie. Dzięki temu strony internetowe i serwery mogą rozróżnić i zidentyfikować poszczególne przeglądarki. Pliki cookies wykorzystywane są w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu, oceny ruchu na nim oraz lepszego ukierunkowania działań marketingowych. Jeśli przeglądasz naszą stronę, zakładamy, że zgadzasz się na wykorzystanie tych plików.

2. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Travelking i jego kontrahenci przetwarzający w związku z odpowiednim tytułem prawnym i celem przetwarzania przetwarzają następujące dane osobowe, odpowiednio kategorie danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne i adresowe: np. imię, nazwisko, data urodzenia;
 • elektroniczne dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres e-mail;
 • inne dane elektroniczne: adres IP, pliki cookies, certyfikaty uwierzytelniające, identyfikatory w sieciach społecznościowych, dane o lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Klient itp.;
 • inne dane osobowe związane ze stosunkiem umownym: numer rachunku bankowego, identyfikatory usług zapewniających świadczenia pracownicze, dane dotyczące korzystania z naszych usług;
 • zapisy rozmów telefonicznych podczas komunikacji z obsługą klienta;
 • nagrania audiowizualne: np. zdjęcie dostarczane przy publikacji recenzji usług partnerów Travelking.
 • inne dane osobowe: zazwyczaj dane podawane przez klienta w formularzu zamówienia lub w innych dokumentach oraz podczas komunikacji z Travelking, w tym późniejsze aktualizacje.

3. Jakie jest źródło danych osobowych?

Przetwarzamy dane, które nam przekazujesz np. zamawiając nasze usługi, rejestrując konto użytkownika, komunikując się z nami czy zapisując się do newslettera. Zwykle chodzi o

 • dane identyfikacyjne i adresowe;
 • elektroniczne dane kontaktowe;
 • inne dane osobowe związane ze stosunkiem umownym;
 • zapisy rozmów telefonicznych podczas komunikacji z obsługą klienta;
 • nagrania audiowizualne.

Twoje dane pozyskujemy również od stron trzecich (zwykle z portali społecznościowych Facebook lub Google+), na podstawie Twojej zgody na logowanie się za pomocą Twoich danych logowania do tych portali społecznościowych.

Oraz inne dane, które pozyskujemy automatycznie na podstawie tego, że przeglądasz naszą stronę. Zazwyczaj są to:

 • inne dane elektroniczne:
 • ciasteczka
 • strona internetowa, z której trafiłeś na naszą stronę internetową;
 • Adres IP;
 • data i godzina dostępu;
 • zapytania;
 • kod odpowiedzi http i https;
 • przesyłane grupy danych;
 • informacje o przeglądarce komputera i systemie operacyjnym.

4. Dlaczego przetwarzane są dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Travelking w następujących celach:

Realizacja umowy

 • Przeznaczenie: Na podstawie zawartej z nami umowy jesteśmy zobowiązani przekazać Ci kupon, który umożliwia skorzystanie z korzystnych ofert noclegowych. Z drugiej strony są Państwo zobowiązani do zapłaty uzgodnionych cen. Aby móc wywiązać się z naszej części oraz sprawdzić wykonanie Twojej części zobowiązania, musimy przetwarzać Twoje dane identyfikacyjne, adresowe, dane kontaktowe oraz inne dane osobowe związane ze stosunkiem umownym (np. numer konta, identyfikatory usług) zapewnianie świadczeń pracowniczych itp.). Aby dostawca usług turystycznych, którego voucher zamówiłeś, mógł zweryfikować Twoją rezerwację, musimy przesłać mu niektóre Twoje dane (np. imię, nazwisko, e-mail, dane kontaktowe, dane zamówienia, płatności i vouchera, imiona goście podróżujący z Tobą oraz preferencje lub inne informacje, które przekazałeś nam w związku z zamówieniem kuponu).
 • Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia stosunku umownego jest uzasadnione stosunkiem umownym między Tobą a nami. W takim przypadku podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, bez którego nie jest możliwe zawarcie umowy.
 • Okres przechowywania: Okres przechowywania danych zależy od czasu trwania stosunku umownego klienta z nami.

Zarządzanie kontami klientów i systemem lojalnościowym

 • Przeznaczenie: Klienci mogą zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z systemu lojalnościowego i zarządzać swoimi ustawieniami osobistymi. W tym celu musimy przetwarzać Twój adres e-mail lub możesz podać nam również swoje imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia i numer telefonu. Dane te są następnie wykorzystywane w celu łatwiejszego zamawiania naszych usług oraz dostarczania klientom korzyści, np. w postaci bonów świątecznych lub urodzinowych. Dla klientów, którzy zamówili nasze usługi, automatycznie zakładamy konto wraz z zamówieniem. W tym celu przetwarzamy wyłącznie adres e-mail klienta. Możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie. Travelking dba o bezpieczeństwo swoich klientów, dlatego nie przetwarza ich haseł dostępu do kont klientów. Podczas rejestracji tworzymy hasło, ale to hasło jest automatycznie konwertowane na odcisk palca (hash) za pomocą algorytmu matematycznego (funkcja hash), na podstawie którego nie można prześledzić hasła. Podczas sprawdzania dostępu odwiedzającego do jego konta, wprowadzone hasło jest ponownie zamieniane na odcisk palca, który następnie porównujemy z zapisanym przez nas odciskiem palca. Możesz również zalogować się na swoje konto klienta za pomocą swoich danych logowania do sieci społecznościowych (np. danych logowania do Facebooka lub Google+). Przy pierwszym logowaniu zostaniesz zapytany, czy zgadzasz się, aby wybrany portal społecznościowy przekazał nam Twój adres e-mail oraz dane z Twojego profilu publicznego, które obejmują dane takie jak imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i inne dane zgodnie z ustawieniami Twojego profilu. Jeśli nie chcesz, aby portal społecznościowy przekazywał nam dane, masz możliwość zalogowania się na swoje konto klienta przy użyciu własnych danych logowania.
 • Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia kont klientów oraz systemu lojalnościowego odbywa się na podstawie Twojej zgody. Podanie danych osobowych jest w tym przypadku dobrowolne, ale bez nich rejestracja nie byłaby możliwa. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.
 • Okres przechowywania: Okres przechowywania danych zależy od czasu trwania Twojej zgody. Brak logowania do konta klienta przez okres 4 lat uznamy za cofnięcie zgody.

Komunikacja z klientami, rozpatrywanie sugestii i reklamacji

 • Przeznaczenie: Używamy Twoich danych do zarządzania Twoimi zapytaniami, rozpatrywania sugestii i skarg za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta. Jeśli jesteś zainteresowany, dokonujemy również rezerwacji dla Ciebie u dostawców usług turystycznych. W takim przypadku, oprócz danych osobowych podanych w zamówieniu kuponu, możemy przetwarzać również Twoje preferencje lub inne informacje związane z żądaną rezerwacją. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z jednego z portali społecznościowych do komunikacji z nami, powinieneś pamiętać, że przetwarzanie przekazanych w ten sposób danych podlega również warunkom tych portali społecznościowych, na które nie mamy wpływu. Wykorzystujemy Twoje dane również w celu informowania Cię o statusie zamówienia oraz powiadamiania o braku zapłaty uzgodnionej ceny.
 • Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych w celu komunikacji z klientami, obsługi zgłoszeń i reklamacji jest uzasadnione naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na możliwości komunikowania się z klientami. Podanie danych osobowych jest w tym przypadku dobrowolne, ale bez nich komunikacja z Państwem nie byłaby możliwa.
 • Okres przechowywania: Okres przechowywania danych jest określony przez czas trwania stosunku umownego klienta z nami, a następnie przez okres 4 lat od jego zakończenia.

Rozpatrywania reklamacji i wniosków dotyczących realizacji praw

 • Przeznaczenie: Przetwarzamy Twoje dane również w przypadkach realizacji Twoich praw z tytułu wadliwego wykonania oraz w przypadku wykonywania Twoich praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 • Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrywania skarg i wniosków o realizację praw jest uzasadnione wypełnieniem obowiązków prawnych i umownych. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie byłoby możliwe rozpatrzenie Twojej reklamacji lub żądania skorzystania z uprawnień.
 • Okres przechowywania: Okres przechowywania danych jest określony przez czas trwania stosunku umownego klienta z nami, a następnie przez okres 4 lat od jego zakończenia.

Publikacje recenzji

 • Przeznaczenie: Możemy również zwrócić się do Ciebie z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji. Wypełniając ankietę satysfakcji wyrażasz zgodę na publikację podanych danych, w tym nagrań audiowizualnych, na stronie internetowej Travelking lub profilach w mediach społecznościowych.
 • Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych w celu oceny satysfakcji odbywa się na podstawie Twojej zgody. Podanie danych osobowych w tym przypadku nie jest wymogiem prawnym ani umownym. W związku z tym nie jesteś zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych w tym celu.
 • Okres przechowywania: Okres przechowywania danych określa czas trwania Twojej zgody, nie dłuższy jednak niż 4 lata od podania danych.

Wysyłanie wiadomości handlowych i oferowanie naszych usług

 • Przeznaczenie: Regularnie wysyłamy wiadomości o naszych usługach do naszych klientów oraz tych, którzy wyrazili na to zgodę, poprzez e-mail lub SMS. Możesz wyrazić zgodę, wpisując swój adres e-mail w odpowiednim polu do otrzymywania informacji handlowych, podając adres e-mail podczas konkursu dla klientów itp. Możesz szybko i łatwo zrezygnować z otrzymywania tych informacji handlowych w dowolnym momencie, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdy komunikat. Możesz również zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi wysyłania komunikatów handlowych w swoim koncie klienta. W związku z tym, jeśli jesteś naszym klientem (na przykład, jeśli złożyłeś u nas zamówienie), możemy użyć Twojego adresu e-mail i numeru telefonu, które nam podałeś, aby przesyłać Ci informacje handlowe dotyczące podobnych usług, chyba że sprzeciwisz się . W innych przypadkach prosimy o wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości handlowych o naszych usługach, wydarzeniach i akcjach promocyjnych firmy. Możemy wykorzystywać informacje, które nam przekazujesz, a także informacje uzyskane w inny sposób w związku z naszymi usługami – takie jak dane o sposobie korzystania przez Ciebie z serwisu, dane o złożonych zamówieniach czy informacje o Twoim udziale w wydarzeniach i konkursach w celu personalizacji naszej komunikacji handlowej. Zawsze poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych, gdy wyrażenie zgody jest wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.
 • Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania komunikatów handlowych oraz oferowania naszych usług jest uzasadnione Twoją zgodą lub naszym prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu bezpośredniego. Podanie danych osobowych na podstawie Twojej zgody jest w tym przypadku dobrowolne, ale bez niej nie byłoby możliwe przesyłanie Ci wiadomości handlowych. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Podanie danych osobowych w tym przypadku nie jest wymogiem prawnym ani umownym. W związku z tym nie jesteś zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych w tym celu.
 • Okres przechowywania: Okres przechowywania danych zależy od czasu trwania Twojej zgody. Rozważymy wycofanie zgody lub zakończenie uzasadnionego interesu, jeśli nie otworzysz naszej komunikacji handlowej przez okres 3 lat.

Marketing bezpośredni i tworzenie spersonalizowanych treści i reklam

 • Cel: Spersonalizowane treści i technologie reklamowe pozwalają nam wyświetlać nasze reklamy w witrynach partnerskich odwiedzającym, którzy już wyrazili zainteresowanie naszą witryną lub usługami. Staramy się, abyś widział tylko reklamy, które naprawdę Cię interesują, a nie reklamy, które nie mają związku z Twoją osobowością i zainteresowaniami. Na podstawie Twojej historii zamówień, zainteresowań i zachowania na stronie internetowej, w naszej witrynie internetowej oraz w witrynach i aplikacjach stron trzecich (w tym w sieciach społecznościowych) mogą być wyświetlane spersonalizowane treści i oferty. Jest to możliwe głównie dzięki plikom cookie. O zarządzaniu preferencjami dotyczącymi przetwarzania plików cookie możesz przeczytać w sekcji Pliki cookie. Na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz tworzenia spersonalizowanych treści i reklam przetwarzamy również adresy e-mail i numery telefonów, ale zawsze wyłącznie na podstawie Twojej uprzedniej zgody. Możesz wycofać zgodę, która została już udzielona w dowolnym momencie za pośrednictwem Twojego konta.
 • Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego oraz tworzenia spersonalizowanych treści i reklam jest uzasadnione Twoją zgodą lub naszym prawnie uzasadnionym interesem w zakresie marketingu bezpośredniego. Podanie danych osobowych na podstawie Twojej zgody jest w tym przypadku dobrowolne, ale bez niej nie byłoby możliwe dostarczanie Ci spersonalizowanych treści i reklam. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Podanie danych osobowych w tym przypadku nie jest wymogiem prawnym ani umownym. W związku z tym nie jesteś zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych w tym celu.
 • Okres przechowywania: Okres przechowywania danych zależy od czasu trwania Twojej zgody. Czas przechowywania plików cookie może się różnić w zależności od rodzaju plików cookie. Niektóre pliki cookie są ograniczone czasem trwania sesji (tzw. sesyjne lub sesyjne). Są one przetwarzane podczas działania przeglądarki i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu. Inne pliki cookie są trwałe (tzw. trwałe pliki cookie). Te pliki cookie pozostają w przeglądarce nawet po jej wyłączeniu do określonej daty lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Dzięki tym plikom cookie komputer użytkownika można zidentyfikować podczas ponownego uruchamiania przeglądarki internetowej i przeglądania Internetu. Nie przetwarzamy stałych plików cookie dłużej niż 52 miesiące. Więcej o czasie przechowywania plików cookies możesz przeczytać w dziale Cookies.

Poprawy jakości świadczonych usług, analizowania ruchu na naszej stronie i Twoich zachowań na stronie

 • Cel: Travelking zawsze dąży do poprawy jakości swoich usług i lepszych doświadczeń. Rozwój nowych usług oraz doskonalenie istniejących odbywa się za pomocą rozpoznawania potrzeb i życzeń użytkowników poprzez rozmowy telefoniczne, ankiety, analizy na stronach internetowych, zainteresowanie określonymi usługami i tekstami itp. W związku z przeglądaniem naszej strony internetowej, przetwarzamy również informacje o ruchu, czytelnictwie, liczbie odsłon, urządzeniu, z którego trafiłeś na nasz serwis, czasie spędzonym na stronach. Dane te pomagają nam identyfikować obszary naszej strony internetowej, do których dostęp jest trudniejszy lub mniej zrozumiały. Gromadzimy te dane, aby móc oferować wysokiej jakości treści, które są przyjazne dla użytkownika i rozwijać usługi, którymi jesteś wyraźnie zainteresowany. Na podstawie tych informacji regularnie ulepszamy naszą stronę internetową. We współpracy z partnerami, którzy świadczą dla nas usługi analityczne, zbieramy określone dane za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, co pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej i uzyskać zbiorcze statystyki. Dane te obejmują adres IP, lokalizację geograficzną urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę zapytania, czas trwania wizyty, przeglądane strony, ruchy myszy i klikane elementy (takie jak linki). Możemy używać plików cookie, znaczników pikselowych, sygnałów nawigacyjnych, czystych plików GIF i podobnych narzędzi na naszej stronie internetowej lub w wiadomościach e-mail w celu gromadzenia i analizowania tych danych. Dane te pomagają nam dostarczać lepszą i bardziej trafną zawartość witryny, monitorować skuteczność reklam, wykrywać i naprawiać potencjalne problemy oraz poprawiać ogólne wrażenia z korzystania z naszej witryny. Możemy również zlecić usługodawcom zewnętrznym wyświetlanie reklam internetowych w naszym imieniu. Dostawcy ci mogą wykorzystywać znaczniki pikselowe i podobne technologie do zbierania informacji o wizytach na naszej stronie internetowej, a następnie mogą wykorzystywać te informacje do kierowania reklam. Jeśli nie chcesz, aby dane były zbierane przy użyciu tych technologii, możesz skorzystać z prostej procedury: większość przeglądarek oferuje opcję automatycznego odrzucania wielu takich technologii lub daje wybór, czy chcesz je zaakceptować, czy odrzucić. O zarządzaniu preferencjami dotyczącymi przetwarzania plików cookie możesz przeczytać w sekcji Pliki cookie.
 • Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych w celu poprawy jakości świadczonych usług, analizy ruchu na naszej stronie oraz Twoich zachowań na stronie jest uzasadnione Twoją zgodą lub naszym prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu bezpośredniego. Podanie danych osobowych na podstawie Twojej zgody jest w tym przypadku dobrowolne, ale bez niej nie byłoby możliwe poprawienie jakości świadczonych usług, analiza ruchu na naszej stronie i Twoich zachowań na stronie. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Podanie danych osobowych w tym przypadku nie jest wymogiem prawnym ani umownym. W związku z tym nie jesteś zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych w tym celu.
 • Okres przechowywania: Okres przechowywania danych zależy od czasu trwania Twojej zgody. Czas przechowywania plików cookie może się różnić w zależności od rodzaju plików cookie. Niektóre pliki cookie są ograniczone czasem trwania sesji (tzw. sesyjne lub sesyjne). Są one przetwarzane podczas działania przeglądarki i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu. Inne pliki cookie są trwałe (tzw. trwałe pliki cookie). Te pliki cookie pozostają w przeglądarce nawet po jej wyłączeniu do określonej daty lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Dzięki tym plikom cookie komputer użytkownika można zidentyfikować podczas ponownego uruchamiania przeglądarki internetowej i przeglądania Internetu. Nie przetwarzamy stałych plików cookie dłużej niż 52 miesiące. Więcej o czasie przechowywania plików cookies możesz przeczytać w dziale Cookies.

Prowadzenie konkursu dla klientów i dostarczanie nagród

 • Cel: Od czasu do czasu przeprowadzamy konkurs dla klientów, przetwarzamy również Twoje dane osobowe zgodnie z parametrami konkursu. Zazwyczaj jest to Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podane dane wykorzystujemy również do wysyłania wiadomości handlowych i oferowania naszych usług.

 • Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu dla klientów oraz dostarczenia nagród odbywa się za Twoją zgodą. Podanie danych osobowych jest w tym przypadku dobrowolne, ale bez nich udział w konkursie dla klientów nie byłby możliwy. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Okres przechowywania: Okres przechowywania danych zależy od czasu trwania konkursu dla klientów.

Ochrona naszych praw, własności lub bezpieczeństwa albo praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób -Cel: Możemy wykorzystywać dane o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej lub dane o twoich zamówieniach, aby zapobiegać lub wykrywać oszustwa, nadużycia, nielegalne użycie i naruszenia naszych warunków, a także zastosować się do orzeczeń sądu lub innych organów ścigania urzędy, organy administracji państwowej lub warunki określone obowiązującymi przepisami prawa.

 • Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony naszych praw, mienia lub bezpieczeństwa albo praw, mienia lub bezpieczeństwa innych osób jest uzasadnione wypełnieniem obowiązków prawnych lub naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na ochronie naszych praw, mienia lub bezpieczeństwa lub praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób. Podanie danych osobowych w tym przypadku nie jest wymogiem prawnym ani umownym. W związku z tym nie jesteś zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych w tym celu.
 • Okres przechowywania: Okres przechowywania danych wynosi 4 lata od zakończenia naszych stosunków umownych lub 4 lata od ich nabycia.

Do celów księgowych i podatkowych

 • Cel: Twoje dane osobowe musimy przetwarzać również dlatego, że zobowiązują nas do tego odpowiednie przepisy rachunkowe i podatkowe.
 • Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych w celach rachunkowych i podatkowych jest uzasadnione wypełnieniem obowiązków prawnych. Musimy przetwarzać te dane o Tobie.
 • Okres przechowywania: Dane księgowe przetwarzane są przez 5 lat, dokumenty podatkowe przez 10 lat.

5. Komu ujawniane są dane osobowe?

Twoje dane osobowe są udostępniane przede wszystkim naszym pracownikom, którzy potrzebują tych danych, aby móc świadczyć dla Ciebie nasze usługi.

Oprócz naszych pracowników musimy przekazywać Twoje dane osobowe różnym partnerom biznesowym, którzy umożliwiają funkcjonowanie Travelking i pomagają nam dostarczać Ci lepsze, dokładniejsze i ogólnie bardziej spersonalizowane treści i usługi. Bardzo starannie dobieramy partnerów, którym powierzamy Twoje dane osobowe. Współpracujemy tylko z tymi, którzy są w stanie zapewnić takie bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne danych osobowych, aby uniemożliwić nieautoryzowany lub przypadkowy dostęp do Twoich danych lub inne nadużycie Twoich danych. Wszyscy ci partnerzy są upoważnieni do przetwarzania Twoich danych wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której zobowiązują się do zachowania poufności. Podane dane nie mogą być również wykorzystywane do innych celów niż te, dla których je udostępniliśmy.

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć następujące kategorie naszych partnerów (odbiorców).:

Dostawcy usług turystycznych, których kupon zamówiłeś

 • Aby zweryfikować Twoją rezerwację, musimy przesłać odpowiednie informacje do dostawcy usług turystycznych, którego voucher zamówiłeś. W zależności od dostawcy usług rezerwacji i usług turystycznych mogą to być Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe, szczegóły zamówienia, płatności i kuponu, nazwiska gości podróżujących z Tobą i preferencje lub inne informacje, które przekazałeś nam z kuponem w związku z zamówieniem.
 • Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub prośby dotyczące pobytu lub kuponu, np. potrzebujesz pomocy w zabezpieczeniu rezerwacji, możemy skontaktować się z dostawcą usług turystycznych i poprosić go o przetworzenie wniosku.
 • Jeśli samodzielnie dokonujesz rezerwacji u dostawcy usług turystycznych, pamiętaj, że dane osobowe, które przekazujesz bezpośrednio temu dostawcy, są przetwarzane przez tego dostawcę jako administratora, a nie przez Travelking. Dlatego przed dokonaniem rezerwacji prosimy o uważne zapoznanie się z polityką prywatności danego dostawcy usług turystycznych.
 • W przypadku sporu dotyczącego rezerwacji możemy przekazać dostawcy usług turystycznych niezbędne informacje dotyczące rezerwacji, aby spór mógł zostać rozstrzygnięty.

Partnerzy, którym przekazujemy dane w celu analizy ruchu na naszej stronie, Twojego zachowania na stronie oraz konwersji biznesowych

 • Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszego serwisu było dla Ciebie jak najbardziej przyjemne. Dlatego współpracujemy z partnerami, którzy analizują ruch i Twoje zachowanie na naszej stronie. Dzięki tym partnerom mamy informacje o tym, która część naszego serwisu jest niezrozumiała, gdzie być może szukasz potrzebnych informacji i czy je znalazłeś, które oferty w naszym serwisie kliknąłeś itp. Na podstawie tych informacji następnie regularnie ulepszać naszą stronę internetową.

Partnerzy, którzy dostarczają nam swoje usługi, którzy zapewniają nam techniczną obsługę określonej usługi oraz operatorzy technologii, których używamy do naszych usług

 • Aby Travelking działał prawidłowo i świadczył Ci swoje usługi, musimy współpracować z szerokim gronem partnerów, którzy dostarczają nam swoje usługi, zapewniają techniczne działanie określonej usługi lub obsługują technologie, których używamy do naszych usług:
 • dostawcom usług informacyjno-komunikacyjnych oraz hostingu, w tym przechowywania w chmurze,
 • dostawcom usług księgowych i doradztwa podatkowego,
 • dostawcom bezpieczeństwa i integralności naszych usług i stron internetowych,
 • dostawcom usług analitycznych,
 • dostawcom usług assistance w zakresie obsługi klienta,
 • dostawcom bramek płatniczych (dostawcom kart płatniczych),
 • operatorzy portali społecznościowych,
 • podmioty świadczące usługi prawne, adwokaci,
 • dostawcom usług poligraficznych i pocztowych, w tym kurierom,
 • partnerom współpracującym z nami w programach lojalnościowych, organizowaniu konferencji, seminariów i innych wydarzeń.

Partnerzy, którzy prowadzą dla nas marketing bezpośredni oraz partnerzy i operatorzy rozwiązań technicznych, dzięki którym możemy wyświetlać Ci spersonalizowane treści i reklamy

 • W celu prezentacji i promocji naszych usług korzystamy z agencji marketingowych, którym przekazujemy dane niezbędne do dokładniejszego targetowania reklam naszych usług.

 • Aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzania naszej strony, będziemy dostarczać Ci odpowiednich informacji, polecać usługi, wysyłać Ci przypomnienia o zamówieniach pozostawionych w koszyku. Wszystkie te usługi opierają się na Twoich poprzednich zakupach, elementach, które kliknąłeś na naszej stronie i informacjach, które nam przekazałeś.

 • Aby nasze reklamy wyświetlały się odpowiednim odbiorcom, udostępniamy Twoje dane osobowe, w tym adres e-mail, operatorom rozwiązań technicznych, dzięki którym możemy wyświetlać Ci spersonalizowane treści i reklamy.

Organy publiczne

 • Udostępniamy dane osobowe w przypadku egzekwowania prawa, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne do zapobiegania, wykrywania i ścigania przestępstw i oszustw, lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.

 • Mogą to być organy ścigania (Policja Polska, prokuratura i sądy) lub organy finansowe.

Przekazywanie danych osobowych tym odbiorcom nie odbywa się regularnie, a jedynie losowo, w szczególności jeśli wymagają tego przepisy prawa.

6. Czy dane osobowe są przekazywane poza UE?

Jeżeli przekazujemy dane osobowe naszych klientów do przetwarzania do państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należą również państwa spoza Unii Europejskiej – Islandia, Liechtenstein i Norwegia) lub organizacji międzynarodowej, czynimy to tylko pod warunkiem, że w tym państwie trzecim lub organizacje międzynarodowe zapewniają odpowiedni stopień ochrony lub jeżeli odbiorca danych osobowych zapewnił odpowiednie gwarancje ich ochrony oraz egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, oraz skuteczna ochrona prawna osób, których dane dotyczą, są dostępne w państwie docelowym.

Komisja Europejska dotychczas uznała odpowiedni poziom ochrony w następujących krajach: Andora, Argentyna, Kanada (organizacja handlowa), Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj i USA ( ograniczone do ram Tarczy Prywatności).

7. Jak przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane ręcznie i automatycznie. Prowadzimy odpowiednią ewidencję wszystkich czynności przetwarzania zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

8. Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszych danych kontaktowych, które znajdują się na początku niniejszej polityki. Zastrzegamy sobie prawo do rozsądnej weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o dane prawa. Jeśli żądania będą się powtarzać i będą wyraźnie nieuzasadnione lub nieuzasadnione, możemy obciążyć Cię rozsądną opłatą lub odmówić spełnienia żądania.

Prawo dostępu do danych osobowych

 • Jeśli chcesz wiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do uzyskania od nas informacji o tym, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, masz również prawo dostępu do swoich danych osobowych. W przypadku ponownego żądania jesteśmy uprawnieni do pobrania rozsądnej opłaty na podstawie naszych kosztów administracyjnych za kopię dostarczonych danych osobowych.

Prawo do poprawiania niedokładnych i uzupełniania niekompletnych danych osobowych

 • Jeśli uważasz, że przetwarzamy niedokładne lub fałszywe dane na Twój temat, masz prawo zażądać ich sprostowania. Przysługuje Ci również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych. Naprawę lub dobudowę przeprowadzimy bez zbędnej zwłoki, zawsze jednak biorąc pod uwagę nasze możliwości techniczne.

Prawo do usunięcia

 • W przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub jeśli odkryjesz, że były przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo żądania ich usunięcia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • Jeżeli nie jesteś zainteresowany całkowitym usunięciem, a jedynie czasowym ograniczeniem przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

 • Jeśli chcesz, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe stronom trzecim, możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych. W przypadku, gdy realizacja tego prawa mogłaby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności osób trzecich, nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania.

Prawo do sprzeciwu

 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku, gdy nie wykażemy, że istnieje ważny prawnie uzasadniony powód do przetwarzania, nadrzędny wobec Twoich interesów lub praw i wolności, bez zbędnej zwłoki zakończymy przetwarzanie na podstawie Twojego sprzeciwu.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Prawo do informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

 • Nie podlegasz żadnej decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywoływałaby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływała.

Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl, web: https://uodo.gov.pl/

9. Jak przetwarzane są pliki cookie?

Pliki cookies są wykorzystywane przez większość serwisów i serwerów przy świadczeniu szerokiego zakresu podstawowych usług internetowych. Jeśli robisz zakupy online, pliki cookie są używane na przykład po to, aby sklep internetowy zapamiętywał pozycje, które wcześniej dodałeś do koszyka. Pliki cookie pozwalają również stronom internetowym zapisać Twoje preferencje (np. język lub login) i wykorzystać je podczas Twojej następnej wizyty. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania danych statystycznych o aktywności użytkownika, np. liczby unikalnych odwiedzin strony w miesiącu, które są bardzo cenne dla operatora, gdyż pozwalają świadczyć lepsze i bardziej przyjazne dla użytkownika usługi.

Pliki cookie można podzielić ze względu na okres ważności na:

 • pliki cookies tymczasowe (tzw. cookies sesyjne), które pozostają zapisane w Twojej przeglądarce tylko do momentu jej zamknięcia,
 • trwałe pliki cookies (tzw. trwałe pliki cookies), które pozostają w Twojej przeglądarce przez długi czas, do momentu wygaśnięcia ich ważności lub do momentu ich ręcznego usunięcia (czas przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce zależy od ustawień samego pliku cookies oraz ustawienia Twojej przeglądarki).

I zgodnie z funkcjami na:

 • niezbędne, które są niezbędne do funkcjonowania naszego serwisu,
 • preferencyjne pliki cookie, które pozwalają naszej witrynie zapamiętać informacje, które zmieniają zachowanie lub wygląd witryny (np. preferowany język lub region, w którym się znajdujesz); te pliki cookie nie są bezwzględnie niezbędne do działania naszej witryny, ale zwiększają funkcjonalność i praktyczność Ich wykorzystanie,
 • analityczne, które pomagają nam analizować Twoje wrażenia z korzystania z naszego serwisu (tzw. User Experience) i dzięki którym rozumiemy, w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu, oceniamy działanie poszczególnych kanałów sprzedaży,
 • remarketingu, którego używamy w celu odpowiedniego targetowania i personalizacji treści oraz reklam.

Używamy również plików cookie stron trzecich, które śledzą wiele stron internetowych, aby dostarczać Ci spersonalizowane treści i reklamy na stronach internetowych stron trzecich i innych kanałach sprzedaży.

Poprzez analityczne pliki cookies na naszej stronie mierzymy liczbę zamówień, które zostały wysłane po wejściu klienta na naszą stronę poprzez kliknięcie w reklamę na stronie naszych partnerów reklamowych lub na podstawie połączenia poprzez link umieszczony na stronie tych partnerów . Niniejszym dokonujemy analizy wydajności naszych poszczególnych kanałów sprzedaży, na podstawie której następuje rozliczenie finansowe między nami a naszymi partnerami reklamowymi. Analityczne pliki cookie nie mogą Cię zidentyfikować, więc nie są to dane osobowe. Nasz partner reklamowy otrzymuje tylko dane dotyczące całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli reklamę lub złożyli u nas zamówienie.

10. Gdzie można dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych i prywatności w Internecie?

Stawienia przeglądarki i ustawień cookies

Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby usunąć pliki cookies lub uniemożliwić ich przechowywanie na komputerze lub urządzeniu mobilnym bez Twojej wyraźnej zgody. Informacje na temat ustawień plików cookies znajdziesz w odpowiedniej sekcji pomocy przeglądarki. Możesz przeczytać, jak to działa w najczęściej używanych przeglądarkach tutaj:

Możesz też odwiedzić http://www.youronlinechoices.com/pl/ (polski), http://www.allaboutcookies.org (angielski) lub http://www.aboutads.info/choices (angielski), gdzie możesz dowiedzieć się o opcjach rezygnacji z niektórych ukierunkowanych działań reklamowych oferowanych przez niektóre strony trzecie, z którymi współpracujemy. Będziesz musiał odwiedzić strony internetowe poszczególnych przeglądarek i urządzeń, których dotyczy Twoja rezygnacja. Ponieważ narzędzia rezygnacji mogą zależeć od plików cookie, może być konieczne ponowne odwiedzenie tej witryny i zresetowanie preferencji, jeśli usuniesz pliki cookie.

O cookies możesz przeczytać również na Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (polski).

11. Przetwarzane są również dane dotyczące dzieci?

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia. W związku z tym nie zbieramy celowo ich danych osobowych. Jeśli odkryjemy, że nieumyślnie uzyskaliśmy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia, podejmiemy kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych informacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące prawo wymaga od nas ich zachowania.

12. Wniosek

Regulacje prawne oraz nasza strategia biznesowa i związane z tym sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych mogą ulec zmianie. Jeśli zdecydujemy się zaktualizować tę politykę, opublikujemy zmiany na naszej stronie internetowej i powiadomimy Cię o zmianach. W przypadku, gdy ma nastąpić bardziej zasadnicza zmiana tych zasad lub w przypadku, gdy wymaga tego od nas prawo, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi zasadami i regularne ich sprawdzanie podczas dalszej komunikacji z nami lub korzystania z naszej strony internetowej.